Cautarea

 

 

Evenimete

 

A V I Z

Joi, 17 octombrie, 1400, sala 409,

  în cadrul Şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat al IPPAE,

va avea loc  susţinerea tezei de doctor cu tema:

  Biotehnologia producerii şi aplicării biopreparatului în baza ciupercii Trichoderma virens în combaterea putregaiurilor radiculare la soia”.

specialitatea 06.01.11 – Protecţia plantelor

Competitorul: cercetător ştiinţific Şcerbacova Tatiana

Consultantul ştiinţific: doctor habilitat în biologie Voloşciuc Leonid