Cautarea
 

 

Laboratoare

Lab.Tehnologii Ecologice şi Standartizare

Batco M. - Șef de lab..d.

Iazloveţchii I.- Cerc.şt.coord.,d.

Sumencova V.- Cerc.şt.sup.,d.

Muntean E.- Cerc.şt.sup.,d.

Iordosopol E- Cerc.şt.sup.,d.

Diurici G.- Cerc. Şt.

Iachimciuc A.- Cerc. Şt.

Maevschi V- Cerc.şt.stagiar

Eliseev S.- Cerc.şt.stagiar

Feodor G.- Entomolog,cat.1

Lab. Biotehnologia Producerii Mijloacelor Biologice

Iurcu Af.- Şef de Lab.d.hab.

Voloşciuc L.- Cerc.şt.principal d.hab.

Nicolaev A.- Cerc.şt.sup.,d.

Nicolaeva S.- Cerc.şt.sup.,d.

Gebre M.- Cerc.şt.sup.,d.

Zavtoni P. - Cerc.şt.

Samoilova A.- Cerc.şt.stagiar

Stîngaci A.- Cerc.şt.stagiar

Batco A.- Cerc.şt.stagiar

Lab.Chimia Substanţelor Biologic Active

Roşca Gh. - Şef de lab. d.

Covaliov B. - Cerc.şt.princ.d.h.

Patraşcu T. - Cerc. Şt. Super.,d.

Odobescu V. - Cerc.şt.

Hargel P. - Cerc.şt. stagiar

Lab. Prognozare, Analize Ecologice şi Economice

Todiraş V. - Șef de lab.d.hab.

Beh V. - Cerc.şt.sup.,d.

Stratu V. - Cerc.şt.

Tretiacova T. - Cerc.şt.

Focşa V. - Cerc.şt.stagiar

Lab.Fitofarmacie şi Ecotoxicologie

Nastas T. - Şef de lab.

Gavriliţa L. - Cerc.şt.coord.,d.

Vition P. - Cerc.şt.sup.,d.

Elisaveţchii D. - Cerc.şt.

Bradovschaia N. - Cerc.şt.

Răileanu N. - Cerc.şt.

Gladchii A. - Cerc.şt.stagiar

Lab.Protecţie Integrată şi Mecanizare

Voineac V. - Şef de lab. d.hab.

Bradovschi V.- Cerc.şt.coord.,d.

Popov N. - Cerc.şt.coord.,d.

Solovei E. - Cerc.şt.sup.d.

Pogorleţchi A. - Cerc.şt.sup.d.

Abaşchin A. - Cerc.şt.sup.d.

Ivancov A. - Cerc.şt.

Gorban V. - Cerc.şt.

Sîrbu V. - Cerc.şt.stagiar

Muslih M. - Cerc.şt.stagiar

Haidarlî Iu. - Cerc.şt.stagiar

Sîrbu L. - Cerc.şt.stagiar

Lab. Fitopatologie

Popuşoi I. - Consultant şt.d.hab academician

Burţeva S - Cer.şt.sur  cum

Sîrbu T. - Cer.şt.sup.  cum

Buimistru L. - Cer.şt.sup   contr.

Şerbacova T. - Cerc.şt.

Focşa E. - Cerc.şt.

Lab. Culturilor de Sorg
 

Moraru Gh. - Şef de lab. d.

Jalba O. - Cerc.şt.stagiar

Pavlenco V. - Cerc.şt.stagiar