Realizari

A fost determinat potenţialului natural de reglare a densităţii numerice a principalilor dăunători a culturii mărului ,părului, prunului aşa ca acarienii fitofagi, viermele mărului şi mecanismul interacţiunii lor prin intermediul indicelui biotic prădător:jertfă şi corectarea valorilor pragurilor economice de daună.

Au fost elaborate metode de evaluare a gradului de rezistenţă a dăunătorilor principali ai culturilor agricole faţă de principalele clase de pesticide insectoacaricide fosfororganice, piretoizi cu mecanismul de acţiune sistemic şi de contact.

A fost elaborat şi testat modelul fenologic de dezvoltare a dăunătorului-cheie din livezi - viermele mărului . În condiţiile Republicii Moldova a fost testat modelul de dezvoltare a agentului patogen Venturia inaequalis şi demonstrată posibilitatea de utilizare a Sistemului ProBio în suportul deciziilor de combatere a rapănului în livezile de măr. Utilizarea acestor modele permite de a micşora cheltuielile de protecţie cu 10 -20 % şi reduce poluarea mediului ambiant.

A fost elaborată metoda de prognoză de scurtă durată a dezvoltării dăunătorilor produselor agricole depozitate. Recomandările sunt destinate pentru monitorizarea şi diagnostica infestării produselor depozitate, reglarea densităţii populaţiilor moliilor cerealiere-dăunători ai produselor agroalimentare depozitate (molia fainei- Ephestia kuehniella, (Zeller); molia fructelor uscate - Plodia interpunctella (Hübner) prin utilizarea capcanelor cu feromoni.

A fost elaborat sistemul de dirijare a situaţiei fitosanitare pentru protecţia integrată a plantelor. Acest sistem a fost implementat în reţeaua Internet (http://i.1asphost.com /probio.index.asp).

Au fost Izolate, identificate şi ameliorate tulpini noi de bacteriofagi pentru combaterea bacteriilor fitopatogene din genul Erwinia, la culturile agricole, baculovirusurilor pentru combaterea insectelor noctuide (Hyphantria cunea şi Lymantria dispar), nematozilor pentru combaterea Leptinotarsa desemlineata şi a bacteriilor şi ciupercilor antagoniste pentru combaterea agenţilor patogeni la culturile pomicole şi la viţa de vie, demonstrarea caracterului epizootic a baculovirusurilor şi rolul temperaturii şi umidităţii în procesele de declanşare a epizootiilor naturale la VG H.cunea, elaborarea procedeelor tehnologice de producere a preparatelor biologice. Importanţa tehnico-economică a lucrării constă în elaborarea şi perfecţionarea procedeelor tehnologice şi a biotehnologiei de producere şi aplicare a preparatului micotic Coniotirin pentru combaterea Putregaiului alb la Floarea soarelui, propunând 3 documente tehnologice principale: Regulamentul tehnologic de producere, Condiţiile tehnice a preparatului şi Indicaţiile metodice de aplicare a lui.

Au fost implementate procedee şi metode noi de producere şi aplicare a Trichogramma spp. cu diferite calităţi pentru protecţia culturilor agricole, elaborate indicaţii metodice de producere şi aplicare a entomofagului Trichogramma spp. cu calităţi sporite pentru protecţia culturilor agricole . S-a demonstrat că fracţia EAG-activă a extractului feromonului sexual a vespei prunului conţine hidrocarburile saturate cu 20 şi 21 atomi de carbon care nu sunt active pentru masculii vespei prunului. Pentru prima dată s-a stabilit că în condiţiile Moldobei dăunătorul se dezvoltă în trei generaţii. Căpcanele feromonale cu feromonul sintetic al buhei fructificaţiilor pot fi utilizate cu succes pentru depistare şi monitorizarea dăunătorului ce permite optimizarea tratamentelor chimice şi reducerea cantităţii de chimicalii în lupta cu dăunătorul.